1. รายละเอียดการชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า
    1.1 ราคาสินค้าเป็นไปตามที่แสดงในรายละเอียดบนเว็บ CarabaoUkulele.com
    1.2 ราคาค่าจัดส่งสินค้า ในเขต กรุงเทพ-นนทบุรี-สมุทรปราการ 100 บาท
    1.3 ราคาค่าจัดส่งสินค้า ในเขต ปริมณฑล ปทุมธานี-สมุทรสาคร-นครปฐม 200 บาท
    1.4 ราคาค่าจัดส่งสินค้า ในต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 300 บาท
    1.5 สินค้าเครื่องตั้งสาย Tuner จัดส่งฟรีไม่คิดค่าบริการ
2. รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระสินค้าและบริการ
    โอนผ่านตู้ ATM 24 ชั่วโมง และผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารต่างๆ
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนติวานนท์ 
    ชื่อบัญชี คาราบาวดอตเน็ต 
    บัญชีประเภทออมทรัพย์
    เลขที่บัญชี 268-260-4444
3. การส่งข้อมูลยืนยันได้ 3 ช่องทางดังนี้
    เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ยอดการโอนเงินจะปรากฎในระบบของ CarabaoUkulele.com ทันที
    ให้ท่านส่งข้อมูลยืนยันดังนี้
    3.1 ส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ให้จัดส่งสินค้า รุ่นสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนเงินที่โอน 
         ไปที่เบอร์ 081-8801800 หรือ
    3.2 ส่ง Email ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ให้จัดส่งสินค้า รุ่นสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนเงินที่โอน
         ไปที่อีเมล์ Webmaster@carabao.net หรือ
    3.3 ส่ง Fax ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ให้จัดส่งสินค้า รุ่นสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนเงินที่โอน
         ไปที่แฟกซ์ 02-8820880 เปิด 24 ชั่วโมง
    3.4 โทรยืนยันอีกครั้งที่ 081-8801800 หรือ รอ SMS ยืนยันจากระบบว่าได้รับข้อมูลแล้ว

 

          >> อ่านรายละเอียดการจัดส่งสินค้า