คอร์สเรียนอูคูเลเล่

1. คอร์สบีกินเนอร์ Beginner Course สำหรับผู้เริ่มต้นซิ่งๆ [เวลาเรียน 4 ชั่วโมง]
    • เรียนรู้กับส่วนต่างๆ ของอูคูเลเล่
    • เรียนรู้การใช้เครื่องตั้งสาย Tuner กับอูคูเลเล่
    • เรียนรู้การตั้งสายอูคูเลเล่ G C E A
    • เรียนรู้การใช้นิ้วจับคอรด์
    • เรียนรู้การใช้นิ้วตีคอร์ด Stuming แบบง่าย
    • เรียนรู้คอร์ดพื้นฐาน คอร์ด C, Am, F, G7
    • ฝึกหัดเล่นเพลงแบบง่ายๆ เพลงแฮปปี้เบริ์ดเดย์

2. คอร์สอินเตอร์มิเดีย Intermediate Course [เวลาเรียน 4 ชั่วโมง]
    สำหรับผู้ผ่านคอร์ดบีกินเนอร์มาแล้ว
    • เรียนรู้คอร์ดอูคูเลเล่เพิ่มเติม 
    • เรียนรู้วิธีการตีคอร์ด Struming ในรูปแบบต่างๆ
    • เรียนรู้เรื่องทฤษฎีเมเจอร์และมายเนอร์ Major, Minor คอร์ด
    • เรียนรู้เทคนิควิธีการจับคอร์ดให้ง่ายขึ้น
    • เรียนรู้เรื่องจังหวะในเพลงที่ต่างกัน
    • ฝึกเล่นเพลงและร้องเพลง

3. คอร์สบีกินเนอร์ฟิงเกอร์สไตล์ Beginner Finger Style [เวลาเรียน 4 ชั่วโมง]
    สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์ดอินเตอร์มิเดียมาแล้ว
    • เรียนรู้การ Finger Sylte เบื้องต้น
    • เรียนรู้โน๊ตในแต่ละสาย
    • เรียนรู้วิธีการไล่โน๊ตในแต่ละสาย
    • เรียนรู้การเล่นเมโลดี้ไปพร้อมกับการตีคอร์ดและการดีด
    • เรียนรู้หลักการเกาสาย ในรูปแบบต่างๆ
    • เรียนรู้เรื่องจังหวะการเล่นระหว่างเมโลดี้กับคอร์ด
    • ฝึกเล่นเพลงเมโลดี้กับคอร์ด แบบง่ายๆ
    • บันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นผลงาน

4. คอร์สแอดว๊านซ์ฟิงเกอร์สไตล์ Advanced Finger Style [เวลาเรียน 4 ชั่วโมง]
    สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์ดบีกินเนอร์ฟิงเกอร์สไตล์มาแล้ว
    • เรียนรู้โครงสร้างของคอร์ด Chord Form
    • เรียนรู้การเล่นโน๊ตในเสียงที่เพราะ
    • เรียนรู้เทคนิคการแกะเพลงให้ตรงกับคอร์ดที่ต้องการ
    • เรียนรู้หลักการเกาสาย ให้เหมาะสมกับเพลงต่างๆ
    • เรียนรู้การใช้อารมณ์ในการเล่น Finger Style
    • เรียนรู้หลักการใช้แยกไลน์เมโลดี้และคอร์ด
    • เรียนรู้คอร์ดสำคัญต่างๆ เพิ่มเติม
    • เล่นเพลงและบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นผลงาน

สอนโดย ชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์
สอบถามข้อมูลการเรียนเพิ่มเติมที่ 081-8801800 

ตัวอย่างเพลงที่ใช้อูคูเลเล่นแบบง่าย
เพลงเดือนเพ็ญ
Musical Model : Carabao Ukulele CUS.NET & CUS28
Carabao Ukulele By Mr.Chaiyuth Limlawan

เพลงคำมั่นสัญญา
Musical Model : Carabao Ukulele CUS.NET & CUT28
Carabao Ukulele & Thai Flute By Mr.Chaiyuth Limlawan